Maj: Månaden för ungdomstjänst 

Maj månads tema är ungdomstjänsten. Ungdomsutbytet är dess grundläggande verksamhetsform. Den kompletteras av rotex och rotaractklubbarna. Ungdomsutbytet har hos oss tre produkter: årsutbyte, sommarutbyte och lägerutbyte. Den sistnämnda formen är kanske den minst kända och förtjänar därför lite uppmärksamhet.

De internationella lägren ordnas distriktsvis, i Finland och Estland hålls 3-5 läger varje sommar. Till lägren inbjuds 15-20 unga från i främsta hand Europa genom ett ansökningsförfarande. Till att börja med tillbringar de inkommande deltagarna en vecka med en värdfamilj, och efter det inleds ett veckolångt temaläger. Lägret arrangeras av klubbmedlemmarna själva distriktsvis eller enligt AG-område.

Läger ordnas naturligtvis även i andra länder, så också våra ungdomar har möjlighet att delta i två veckor av lägerverksamhet utomlands. Kostnaden för lägren är i regel ca 150 € + biljetter + försäkring för utbytestiden. För övriga kostnader ansvarar familjerna (familjeveckans inkvartering och mat) och rotarianerna (lägerarrangemangen).

Det bästa med lägren är kanske att varje läger har ett eget tema. Finländska ungdomar som reser utomlands kan vanligtvis välja på temata i anslutning till kultur, idrott, natur eller historia. I Finland sommartid präglas lägren helt naturligt av naturen som tema.

Inkommande sommar ordnas tre läger. D 1380 ordnar ett läger i Kristinestad med temat “Culture and Nature Summer Camp”. De deltagarna lärar sig med mera att klara sig, övernatta och laga mat i naturen. 

D 1390 ordnar “”Konst och natur – Art and Nature Camp” i Mänttä-Vilppula. Programmet innehållar mm. Mänttä XXIII Contemporary Art Festival och Mänttä Music Festival.

D 1430 ordnar ett läger ”Music and Photography” i Kitee. De deltagarna kan till exempel nyttja den originala musikstudion av Nightwish. Samt lärar dom sig att fotografera digitalt teman av natur och musik.

Det är klubbmedlemmarna som med sina omfattande talko-insatser gör att lägren blir lyckade. Arbetet påbörjas redan på hösten före och kulminerar i slutet av följande sommar när lägret hålls. Rotexarna har varit till stor hjälp med lägerarrangemangen. Det tackar vi för redan i förväg. För marknadsföringen av lägren utomlands svarar flerdistriktsmedlemmen Torsti Poutanen.