Suomen Rotarypalvelu ry                                                                                   

Finlands Rotaryservice rf      

 

FÖRNYADE STADGAR

 

PRS har den 1.3.2018 godkänt våra av vårt årsmöte 2017 enhälligt godkända förnyade stadgar. De träder sålunda i kraft omedelbart.

Den viktigaste förändringen är föreningens namn. Vårt namn är nu ”Suomen Rotarypalvelu ry” (SRP). På svenska ”Finlands Rotaryservice rf” (FRS). Det nya namnet återspeglar  bättre vår förenings ändamål – att betjäna medlems-distrikten.

En annan förändring är att  föreningens räkenskaps- och verksamhetsår framledes sammanfaller med rotaryåret.

Styrelsen består framledes av sex medlemmar – en från varje medlemsdistrikt.

De nya stadgarna finns på våra nätsidor (på finska).