Suomen Rotarypalvelu ry                                                                                 

Finlands Rotaryservice rf      

 

 UUDISTETUT  SÄÄNNÖT

                            

PRH on 1.3.2018 hyväksynyt  yhdistyksemme vuoden 2017 vuosikokouksessa

yksimielisesti hyväksymät uudistetut säännöt, jotka näin heti astuvat voimaan.

Uusien sääntöjen keskeisin muutos on yhdistyksemme nimi. Virallinen nimemme on nyt ”Suomen Rotarypalvelu ry” (SRP) (ruotsiksi ”Finlands Rotaryservice rf” (FRS)). Uusi nimi kuvaa entistä paremmin yhdistyksemme tarkoitusta – palvella jäsenpiirejämme.

Toinen uudistus on että yhdistyksemme tili- ja toimintakausi jatkossa on sama kun rotaryvuosi.

Hallitukseen kuuluu jatkossa kuusi jäsentä – yksi jokaisesta jäsenpiiristä.

Uudet säännöt ovat luettavissa nettisivuilta.