Kansainväliset ammatti- ja harrastusryhmät

Rotarit, joilla on samoja harrastuksia tai jotka toimivat samoilla liike- tai ammattialoilla, ovat järjestäytyneet ryhmiksi kansainvälisen toveruuden ja palvelemisen edistämiseksi. Nämä ryhmät toimivat itsenäisesti, mutta toiminnan tulee olla sopusoinnussa Rotary Internationalin toimintaperiaatteiden kanssa. Ryhmät vastaavat itse kuluistaan. Jotta harrastusryhmä voitaisiin rekisteröidä Rotary Internationalin toimintamuodoksi, sen on täytettävä Rotary International RRVF-työryhmän (Rotary Recreational and Vocational Fellowships) asettamat ehdot.

Harrastusryhmiä on nykyään yhteensä noin 100. Edustettuina ovat mm. erilaiset ammattikunnat, kulttuuri-, taide- ja urheilumuodot. Ammatillisia harrastusryhmiä, joita on noin 50, on esim. tilintarkastajille, arkkitehdeille, tietotekniikan taitajille, hammaslääkäreille, lakimiehille, lainvalvojille ja pörssivälittäjille. Vapaa-ajan harrastusryhmistä, joita on myös noin 50, mainittakoon esimerkiksi veneilijät, lentäjät, shakinpelaajat, golffaajat, ratsastajat, viininmaistajat ja partiolaiset.

Harrastusryhmistä kiinnostuneet rotarit voivat solmia yhteyksiä oman erikoisalansa ryhmään ilmoittautumalla Rotary Internationalille, joka kanavoi ilmoituksen mainitun harrasturyhmän koordinaattorille.

Esite harrastusryhmistä tästä linkistä ..

Lisää tietoa harrastusryhmistä löytyy tästä linkistä..