Ystävyyttä yli rajojenICC-logo

 

Inter Country Committee esite

Esityssarja ICC-toiminnasta

Ota yhteyttä 

Rotaryn toiminnan yksi kulmakivi on kansainvälinen ystävyys ja yhteisymmärrys.

Intercountry-komitea (ICC)edistää kahden tai useamman maan rotareiden ja klubien välisiä kontakteja ja lisäävät toveruutta ja kulttuurienvälistä ymmärrystä eri kansojen kesken.
Klubeja rohkaistaan vahvistamaan eri maiden rotareiden, klubien ja piirien välisiä suhteita ja perustamaan kansainvälisiä verkostoja.


Intercountry-komitean tehtävä on (ote Rotarryn käsikirjasta)

1) luoda voima, joka rohkaisee rotareita vierailemaan toinen toistensa maissa ja kodeissa

2) vahvistaa ystävyyssiteitä ja projekteja rohkaisemalla klubeja ja piirejä olemaan yhteydessä toisen maan klubeihin ja piireihin

3) edistää maailmanrauhaa.

Suositeltuja ICC-aktiviteetteja voivat olla:

          - Ystävyysklubien verkoston luominen osallistuvien maiden kes­ken.

          - Rotaryn ystävyysvaihdon järjestäminen osallistuvien maiden kesken.

          - Kansainvälisten palveluprojektien aloittaminen tai toteuttaminen.

          - Ammattipalveluprojektien aloittaminen tai toteuttaminen. friendship-flags

Without-Borders