NÄIN KANNAN ROTARYMERKKEJÄ

 

1. YLEISTÄ

Rotarymerkki on Rotary Internationalin omistama virallinen merkki, joka on mitoiltaan,mittasuhteiltaan ja väreiltään suojattu, 24-hampainen ja 6-puolainen hammasratas.Sen sisällä on teksti ”Rotary International” ja keskiössä kiilaura.Merkin värit ovat RI:n viralliset tummansininen (royal blue) ja kulta (gold).

 

Rotaryn rintamerkistä on erilaisia tehtäväkohtaisia muunnelmia, joissa on teksti kutenPresident, Past President, Secretary, Governor, Past Governor, Governor-Elect,Assistant Governor jne.

 

Rintamerkkiä (tai tehtäväkohtaista muunnelmaa) pidetään takin vasemman käänteen napinlävessä tai napinläven kuvitellussa paikassa.

 

Rotaryn rintamerkki on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, jotta rotari on tunnistettavissa. Se onosoituksena rotaryklubin jäsenyydestä. Naispuoliset rotarit voivat poikkeuksellisesti kiinnittää merkin puseron tai paidan kauluksen kärkeen, mikäli heidän asunsa ei salli sen kiinnittämistä oikeaan paikkaan.

 

Rintamerkkiä ei käytetä villatakeissa, paidoissa, puseroissa tai päällysvaatteissa. Niihin voidaan kiinnittää muita rotaryaiheisia merkkejä kuten vuoden teema- ja End Polio Now -merkki, joita voidaan pitää myös takin oikeassa kauluskäänteessä.

 

Rotarytilaisuuksissa käytetään pääsääntöisesti vain rotarymerkkejä lukuun ottamattaitsenäisyyspäivän juhlia tai puolustusvoiman juhlapäivän tilaisuuksia, joita klubit saattavat järjestää. Tällöin noudatetaan kunniamerkkejä koskevia yleisiä ohjeita. Juhlatilaisuuksien kutsuissa tulee mainita pukeutumisohje ja käytettävät rotarymerkit.

 

2. PAUL HARIS FELLOW-MERKKI

1 PHF merkki             2 PHF riipus netti


Paul Harris Fellow -tunnustus (PHF) on Rotarysäätiön kiitos henkilölle, joka on lahjoittanut vähintään 1.000 dollaria Rotarysäätiölle. Tämä on PHF:n alkuperäinen tarkoitus. Rotaryklubit voivat käyttää tätä tapaa osoittaakseen tunnustusta klubin ansioituneelle jäsenelle.

 

PHF-tunnustus voidaan hankkia myös Rotaryyn kuulumattomalle henkilölle. Tunnustuksen lunastaminen ja luovutus ovat muodostuneet ansiomerkkiä muistuttavaksi asiaksi, jota se ei tarkkaan ottaen ole.

 

PHF-merkkejä on kahdenlaisia, rintamerkki ja mitali. Molemmissa on Paul Harrista esittävä profiilikuva. Rintamerkki kiinnitetään Rotaryn rintamerkin alapuolelle takin kauluksen vasempaan käänteeseen. Naisilla PHF-rintamerkki voidaan kiinnittää kulloiseenkin asuun.

 

Juhlavissa rotarytilaisuuksissa PHF-mitalia voidaan käyttää myös smokin kanssa joko kaulaan ripustettuna (uudempi malli) tai kiinnitettynä vartalon vasemmalle puolelle rintataskun yläreunaan niin, että tasku ei avaudu (vanhempi malli).

 

Paul Harris Fellow -mitali ei ole kunniamerkki, eikä sitä näin ollen kanneta kuten kunniamerkkejä koskeva yleisohje määrää.

 

 

3. PAUL HARRIS SOCIETY-MERKKI

 3 Paul Harris Society merkki

Paul Harris Societyn jäsenet ovat rotareita, jotka sitoutuvat henkilökohtaiseen vuotuiseen vähintään 1000 dollarin lahjoitukseen säätiölle. Heidän PHF-rintamerkkiinsä kiinnitetään jäseyyttä osoittava lisäosa. Merkkiä käytetään kuten varsinaistakin PHF-rintamerkkiä.

 

4. ROTARY FOUNDATION BENEFACTOR-NAUHAKE

 

4 RF benefactor merkki

Benefactor-nauhake on metallinen nauhoja muistuttava sininen ja kullanvärinen pieni levy. Levy kiinnitetään joko rotarymerkin alle siten, että kärjet osoittavat alaspäin tai Paul Harris Fellow-rintamerkin alle silloin kun tätä merkkiä kannetaan.

 

 

5. ROTARY FOUNDATION MAJOR DONOR-MERKKI

 

5 RF major donor merkki

Rotary Foundationin suuret lahjoittajat saavat vinoneliön muotoisen sinisen merkin, jossa on “timantteja”. Testamentin kautta annettuihin lahjoituksiin liittyy pyöreä merkki. Major Donor -lahjoituksen vähimmäismäärä on 10 000 dollaria (yksi ”timantti”). Merkki kiinnitetään rotarymerkin alapuolelle ja se korvaa muut Rotarysäätiöltä saadut alempiasteiset merkit. Major Donor -merkin haltija ei siis käytä Paul Harris Fellow -merkkejä paitsi milloin Major Donor -merkkiä ei käytetä. Silloin käytetään PHF-mitalia. Sinä päivänä, jolloin merkki juhlallisesti luovutetaan, kuten piirikonferenssit tai muut juhlavat piirin tai klubin tilaisuudet, voidaan merkki kiinnittää myös smokkiin vartalon vasemmalle puolelle napinläven korkeudelle (ei kauluskäänteeseen).

 

 

6. ROTARY INTERNATIONAL AWARD OF HONOR

6 RI award of honor mitali

Award of Honor -merkki on sininen ja kullanvärinen 6-sakarainen 12-kärkinen mitali, jota kannetaan sinisessä nauhassa kaulassa. Award of Honor myönnetään Rotary Internationalin presidentin esityksestä pääsääntöisesti

 

7. SUOMEN ROTARYN - FINLANDS ROTARY RY:n ANSIOMERKKI

 

7 suomen rotaryn ansiomerkit

Suomen Rotary - Finlands Rotary ry voi myöntää ansiomerkin rotaryjärjestön ja rotaryaatteen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä ja toiminnasta. Suomen Rotaryn Ansiomerkki on Rotary Internationalin hyväksymä.

 

Ansiomerkki on perustettu vuonna 2005. Ansiomerkkejä on kahta luokkaa:

Ansiomerkki ja I-luokan Ansiomerkki.

 

Suomen Rotaryn Ansiomerkki kuuluu isoihin ansiomerkkeihin, joten sitä kannetaan vain Rotaryn juhlatilaisuuksissa tumman puvun tai frakin kanssa.

 

Merkki kiinnitetään puvun vasempaan rintaan rintataskun yläpuolelle (ei kauluskäänteeseen) siten, että merkin kiinnitysnauhan yläreuna on noin kaksi senttiä takin kauluskäänteennapinläven linjasta alaspäin, jolloin merkki lepää rintataskun päällä. Taskuliinaa ei käytetä.

Koska kyseessä on ansiomerkki ja mitali, sitä ei kanneta smokissa. Mitalin korvaa silloin joko mitalinauha, kun kyseessä on Ansiomerkki tai pienoisruusukeilloin kyseessä on I-luokan merkki. Nauha tai ruusuke kiinnitetään myös smokissa takin vasempaan käänteeseen kuvitellun napinläven kohdalle.

 

Sinä päivänä, jolloin merkki on luovutettu, sitä voidaan kansainvälisen käytännön mukaan käyttää alkuperäiskoossa kaikissa puvuissa.

 

 

8. KLUBIN PRESIDENTIN KÄÄDYT

 

Klubin presidentti käyttää presidentin käätyjä kaikissa klubin kokouksissa toimiessaan kokouksen puheenjohtajana. Presidentin käätyjä käytetään myös erilaisissa Rotaryn juhlatilaisuuksissa. Käätyjä ei käytetä vapaa-ajan asun kanssa. Kun presidentti käyttää käätyjä tilaisuudessa, jossa muut käyttävät PHF-mitalia, presidentti ei ripusta kaulassa kannettavaa PHF-mitalia presidentin käätyjen alle. Jos hänellä on PHF-mitali, joka on tarkoitettu käytettäväksi taskun yläreunaan kiinnitettynä, hän voi sitä käyttää.

Usein on käytännöllistä kantaa presidentin käätyjä tilaisuuden virallisen osan aikana. Sen jälkeen käädyt voi ottaa pois ja asettaa tilalle PHF-mitali.

 

 

9. KUVERNÖÖRIN KÄÄDYT

 

Kuvernööreille suositellaan käätyjen käyttöä klubivierailujen yhteydessä. Kuvernöörin käätyjen ollessa puettuina ei tule ripustaa niiden alle PHF-mitalin nauhassa kannettavaa mallia.

Piireillä voi olla käytössään myös kuvernöörin käädyistä kevyempi malli, jossa ei ole klubien paikkakuntien vaakunoita. Joissakin piireissä myös apulaiskuvernööreillä on käädyt, joissa on nauhassa rotaryratas.

 

28.11.2016 / MH