Rotarykalenteri - Rotarykalender

Täällä luetellaan tulevia rotaryaiheisia tapahtumia Suomessa ja Pohjoismaissa.
Här uppräknäs kommande händelse med rotary-anknytning i Finland och Norden

 

Päivämäärä
Datum
Tapahtumia
Evenemang
Lisätietoja
Tilläggsuppgifter
2018    
HUHTI -
APRIL
Äidin ja lapsen terveyden kuukausi
Månaden för mödra- och barnavård
Maternal and Child Health Month
 
21.-22.04 D 1390
Piirikonferenssi - Distriktskonferens - District Conference
Tampere
 
TOUKO -
MAJ
Nuorisopalvelun kuukausi
Månaden för ungdomstjänst
Youth Services
 
19.-20.05 D 1430
Piirikonferenssi
Kouvola
 
KESÄ -
JUNI
Rotaryn toveruusryhmien kuukausi
Månaden för Rotarys kamratskapsgrupper
Rotary Fellowships Month
 
05.-07.06

PM ja SM Rotary Golf
Suomen Urheiluopisto, Vierumäki
Sport Institute of Finland, Vierumäki

Kisakutsu tästä

Information
HEINÄ -
JULI
Ei rotaryaiheita
Inget uppmärksammande
No special designation
 
ELO -
AUG
Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi
Månaden för medlemsutveckling och medlemstillväxt
Membership and Extension Month
 
SYYS -
SEP
 
Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon kuukausi
Månaden för grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet
Basic Education and Literacy Month
 
01.-02.09

Pre-GETS
Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, 33100 Tampere

 
LOKA -
OKT
Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehittämisen kuukausi
Månaden för ekonomisk utveckling och samhällsutveckling
Economic and Community Development Month
 
MARRAS -
NOV
Rotarysäätiön kuukausi
Månaden för Rotary Foundation
Rotary Foundation Month
 
JOULU -
DEC
Sairauksien ehkäisyn ja hoidon kuukausi
Månaden för förebyggande och behandling av sjukdomar
Disease Prevention and Treatment Month
 
TAMMI -
JAN
Ammattipalvelun kuukausi
Månaden för yrkestjänst

Vocational Service Month
 
HELMI-
FEB
Rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn/sovittelun kuukausi
Månaden för fred och förebyggande/lösning av konflikter
Peace and Conflict Prevention/Resolution Month
23.2. 
Rotaryn vuosipäivä
23 februari Rotarys årsdag
23 February  Ro tary's anniversary
 
MAALIS -
MARS
 
Vesi- ja saniteettihuollon kuukausi
Månaden för vattenförsörjning och sanitet
Water and Sanitation Month