Vaihto-oppilaaksi ulkomaille?

Nuorisovaihto on Suomessa toiminnoista tärkein ja ulospäin näkyvin. Se tarjoaa maailmanlaajuisesti vuosittain noin 8000 nuorelle mahdollisuuden tutustua eri maiden kulttuureihin. Vaihto on tarkoitettu kaikille nuorille, myös rotaryperheiden lapsille. Vaihtotoiminta ohjaa nuoria vastuuntuntoiseen kansainvälisyyteen ja luo edellytyksiä yhteistyökykyisen ja turvallisen maailman rakentamiselle. Tavoitteena on opettaa erilaisuuden ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta, sekä kulttuurien moninaisuuden arvostamista.

Rotary International on sitoutunut luomaan ja ylläpitämään kaikille nuorisovaihtoon osallistuville mahdollisimman turvallisen ympäristön. Vaihto-oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi Rotary International, RI, edellyttää vaihtotoimintaa harjoittavien piiriensertifioitumista. Suomen kaikki piirit on hyväksytty ja sertifioitu. Sertifiointi edellyttää tarkkuutta nuorisovaihdossa toimivien valinnassa ja mittava jatkuvaa koulutusta niin rotaryklibien nuorisovaihtotiimeille, vaihto-oppilaille kuin isäntäperheillekin.

Lue lisää nuorisovaihdosta
Suomen Rotaryn nuorisovaihdon sivuilta.
Tämä sivusto antaa perustiedot Rotaryn nuorisovaihto-ohjelmista ja toimii tiedotusfoorumina vaihto-oppilaille.

nuorisovaihto 2015