New Generation Service Exchange NGSE
Nuorisopalvelu


RI esitteli Nuorisopalvelun vuonna 2013. Se muistuttaa osittain aikaisempaa GSE-vaihtoa, mutta on rahoituksen osalta erilainen.

Osallistujien tulee olla iältään 18-30-vuotiaita. Vaihdon kesto voi vaihdella muutamasta päivästä kuuteen kuukauteen. Vaihto voi tapahtua joko yksilöllisesti tai ryhmävaihtona. Vaihdon toteuttavat klubit keskenään.

NGSE -vaihto on vahvasti sidoksissa humanitääriseen toimintaan ja sillä on myös ammatillisen kehittymisen ja tietojenvaihdon aspekti.


Rahoitus tapahtuu paikallisesti klubien ja piirin sponsoroinnin kautta tai siten, että oppilas maksaa itse matkat ja vakuutuksen ja vaihtava klubi järjestää oppilaalle majoituksen ja tutustumiskohteen. Vapaaehtoistyö eri maissa on usein käytetty vaihtokohde.