Lääkäripankin toiminnasta 

Kulut / lääkäri /6 viikon työjakso ovat vaihdelleet välillä 4000 - 5000 euroa riippuen kohteen sijainnista Tansaniassa, työluvasta ym. seikoista. Pidennetty tai kaksinkertainen työjakso vähentää luonnollisesti kuluja matkakustannusten suhteellisen osuuden vähentyessä, samoin voimassa oleva työlupa, joka on jo maksettu. Yhteistyösairaaloiden sijainti pinta-alaltaan suuressa maassa on erilainen ja maan sisäiset matkakulut vaihtelevat sen mukaan.

Lääkäripankki maksaa lääkärin matkat, vakuutukset ja päivä-majoitusrahan (45 € / pvä). Päivärahat kattavat elämiskulut, voipa jotain jäädä matkalla muuten kulutettavaksi tai tuliaisiinkin. Hintataso Tansaniassa on alhainen. Palkkaa ei makseta.

Tansanian valtio edellyttää vähintään 3 vuoden työskentelyä laillistuksen jälkeen sekä oikeutta harjoittaa ammattia itsenäisenä yleislääkärinä. Myös hammaslääkärillä on oltava 3 vuoden työkokemus laillistuksen jälkeen sekä oikeus harjoittaa ammattia itsenäisenä hammaslääkärinä. Vähemmällä työkokemuksella työlupaa ei voi saada.

Lääkäripankki asettaa etusijalle yhteistoimintasairaaloittemme tarvitsemat asiantu ntijat. Lääkäreiden ei tarvitse olla rotareita eikä liittyä järjestöön, ja pääosa vapaaehtoisista onkin tullutjärjestön ulkopuolelta.

Lääkäripankki edellyttää lähtijöiltä seuraavaa:

*
koulutuksesta riippumatta valmiutta osallistua Lääkäripankin omaksumien yhteistyösairaaloiden kehittämishankkeiden edistämiseen ja niiden jatkuvuuden tukemiseen

* valmiutta henkilökuntaan kohdistuviin koulutustehtäviin "kestävän kehityksen hen gessä" Lääkäripankin sairaalakohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti

* halukkuutta perehtyä trooppisiin ongelmiin paikallisen henkilökunnan avulla heidän virka-asemastaan riippumatta.

* sitoutumista antamaan RDBF:lle kirjallinen, ohjeiden mukainen raportti toiminnastaan Tansaniassa, käytettäväksi toiminnan laadun kuvailemiseen eri tarkoituksissa, mm. kotisivuilla tiedotukseen siitä kiinnostuneille lääkäreille.

Suotavaa on myös etukäteen perehtyminen trooppisiin sairauksiin, joskaan sitä ei erityisesti vaadita.
Työskentely Tansanian sairaaloissa lisää väistämättä siellä toimineiden suomalaisten lääkäreiden tietoja ja kokemusta trooppisista sairauksista, joka omalta osaltaan parantaa yleiselläkin tasolla alan tuntemusta Suomessa.

Oleskelu- ja erityisesti työlupien saanti vie huomattavan paljon aikaa, käytännössä joskusjopa 1/2 - 1 vuotta. Asiasta kiinnostuneiden olisi näin ollen otettava hyvissä ajoin ennen suunnittelemaansa sopivaa lähtöaikaa yhteyttä koordinaattoriin. Jos lääkäri pystyy työskentelemään kauemmin kuin 6 viikkoa, esim. kaksi 6 viikon jaksoa peräkkäin, on se toiminnan kannalta monin tavoin edullista.

Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi Ks. kohta "Lääkäreille"