HISTORIA

Tansanian lääkintähuollon tukemiseen suunnattu Suomen Rotaryn ry:n monipiiriorganisaatio, Rotary Doctor Bank Finland (RDBF), Suomen Rotaryn Lääkäripankki perustettiin v. 1999 Suomen Rotaryn sektorina. Malli saatiin Ruotsista. 1988 perustettu Rotarys Läkarbank ja v. 1990 sen rinnalla samoin Ruotsissa aloittanut The Rotary Doctor Bank of Scandinavia ovat lähettäneet toimintansa aikana vapaaehtoisia lääkäreitä kahdeksaan Afrikan maahan vuosittain enimmillään 160:lle kuuden viikon tai pitemmälle työjaksolle Ruotsista, Pohjoismaista (Suomi mukaan luettuna) ja Hollannista.

RDBF:n toiminta oli alussa kytkettynä Ruotsin järjestelyihin, mikä osoittautui huonosti toimivaksi. Suomen Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto myönsi v. 2001 rahallista tukea hankkeellemme, ja kohteeksi valikoitui UM:n suosittelema vanha kehitysyhteistyökumppani Tansania ja eräät sen luterilaiset sairaalat. Käynnistysvaiheessa 1999 – 2002 rotaryjärjestö asetti johtoryhmän piiristä 1410 (pj. prof. Erkki Oksala). Ruotsin Lääkäripankki ei onnistunut hoitamaan työ- ja oleskelulupien hankkimista Tansaniasta. Sittemmin koordinaattorina toiminut ylilääkäri Hannu Pösö sai paikan päälle matkustettuaan käynnistettyä edelleen toimivan, mutta hankalan lääkärien toimilupien hankintamenettelyn. Yhteistoiminta ruotsalaisten kanssa päättyi, RDBF itsenäistyi, ja kasvukausi alkoi. Vuosina 2002 – 2005 piiri 1420 asetti johtoryhmän (pj. neurologi Jukka Porras). Tämän jakson aikana Tansaniaan lähetettiin v. 2003 6 lääkäriä, 2004 10 lääkäriä ja 2005 20 lääkäriä. Tänä aikana UM:n rahoitusosuus kehitysyhteistyöhankkeessa oli 80 % ja Rotaryn oma osuus 20 %.

Toiminta on kulkenut täysin Rotaryn nimissä. Se on asettunut hyvin kansalaisjärjestöjen UM:n tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden joukkoon, vahvistanut järjestön imagoa kanavoiden ja yhdistäen kotimaista halua auttaa ja tukea kehitysmaata ja suomalaisten lääkäreiden halukkuutta antaa palkatta työpanoksensa humanitaariseen toimintaan. Sen puitteissa suoritetun vapaaehtoistyön arvo ylittää reippaasti sekä Rotaryn että UM:n siihen sijoittamat varat.

Kaudelle 2005 – 2008 johtoryhmän asetti piiri 1430 (pj. lastenkirurgi Juhani Jyränki), Hannu Pösön toimiessa edelleen koordinaattorina. Alkunäkymät olivat hyvät, mutta valitettavasti UM hylkäsi tukianomuksen kaudelle 2006 – 2008. Toimintaa päätettiin kuitenkin jatkaa supistettuna. Vuoden 2006 aikana se rahoitettiin käyttämättä jääneillä tukirahoilla ja 20 % Rotary-osuudella, joilla saatiin kentälle 7 lääkäriä. Välivuoden aikana kehitettiin uusi kolmivuotinen projektimalli. Henkilöpainotteiselle A-osalle anottiin UM:n kehityspoliittisen osaston tukea kaudelle 2007 – 2009. Siihen liitettiin lisäksi materiaalipainotteinen, puhtaasti rotaryrahoitteinen B-osa, joka käsitti puuttuvan postoperatiivisen hoidon yksikön välineistön hankinnan kahteen yhteistyösairaalaan, Ilembulaan ja Iteteen (ks. myös Yhteistoimintasairaalat, RDBF-projekti 2007 – 2009). UM hyväksyi hakemuksen mukaisen tuen (85 % vähintään 30 lääkärin lähettämisen aiheuttamista kuluista 3 vuoden aikana). V. 2006 tapahtuneen toiminnan alasajon vuoksi v. 2007 saatiin lääkäreitä lähetettyä vain 19:lle 6 viikon työjaksolle, mutta toiminta lähti kuitenkin elpymään hyvin.

V. 2007 aikana piiri 1420 toteutti Hannu Pösön aloitteesta MG-hankkeen, jolla rahoitettiin postoperatiivisen hoidon yksikön, nyt jo ICU:ksikin (Intensive Care Unit) nimetyn sairaalaosaston, rakentaminen Ilembulaan. Pienessä määrin oli apuna myös piirin 1430 DSG-hanke. Sairaalan status on noussut toimintaa tukevalla tavalla samalla, kun hoito on parantunut. N. 24.000$ sijoitus ei ole mennyt hukkaan.

Vuodenvaihteessa 2007 – 2008 Suomen Lääkäriliitto lahjoitti RDBF:lle 10.000 € kerta-avustuksen Iteten sairaala ICU-yksikön rahoitukseen käytettäväksi. Piiri 1430 käynnisti MG-hankkeen, jolla saatiin summa kaksinkertaistettua ja siten rahoitus kokonaisuudessaan katettua (n. 23.000 US$). Hanke lähti hyvin käyntiin, mutta jouduttiin kesän 2008 ajaksi jäädyttämään väärinkäytösepäilyjen tutkinnan ajaksi. Koska Iteten talous näytti jatkuvan epävarmana, päätettiin ICU-projekti loppusyksystä 2009 siirtää naapurisairaalaan Matemaan. Suomen Lääkäriliitto hyväksyi sairaalaan vaihdon, vaikka kohde oli lahjoitusta vastaanotettaessa tarkkaan määritelty. Projekti on aloitettu syksyllä 2010 laitteiston tarjouskyselyllä.

Vuoden 2008 aikana Tansaniassa työskenteli kaikkiaan 17 lääkäriä tai hammaslääkäriä. Lääkärisuoritteita (kuuden viikon työjaksoja) kertyi yhteensä 41,2 jaksoa. Vuonna 2009 Tansaniaan pystyttiin lähettämään 20 lääkäriä ja hammaslääkäriä ja heidän työsuoritteensa vastaa 32 jaksoa. UM on hyväksynyt joulukuussa 2009 uuden kolmevuotisen kehitysyhteistyöprojektin rahoituksen kaudelle 2010 - 2012.
Johtoryhmää johti 2008 - 2009 Hannu Pösö ja vuosina 2009 - 2012 Tauno Lovén.
1.7.2012 alkaen johtoryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty Prof. emeritus Jouko Tuomisto.

Piirin 1430 asettaman johtoryhmän toimikauden päättyessä RDBF:n organisaatio muuttui. Suomen Rotaryn RDBF-sektorista tuli 1.7.2008 alkaen Suomen Rotary ry:n monipiiriorganisaatio, jonka johtoryhmä raportoi Suomen Rotary ry:n hallitukselle. Kehitysyhteistyöprojektin henkilökulujen rotaryosuuden (2€ / jäsen) rahoitus on viime vuosina hoidettu klubien piirimaksujen yhteydessä.