DESSA MEDLEMSSIDOR SOM ÄR SKYDDADE MED LÖSENORD INNEHÅLLER DIREKTIV, UTBILDNINGSMATERIAL SAMT DATASYSTEMSTJÄNSTER 

 

 

För att logga in på det skyddade avsnittet Anvisningar och utbildningsmaterial gör följande: Klicka först på ”Anvisningar och utbildningsmaterial” som finns på den vänstra spaltmenyn och därefter loggar du in via inloggningsrutan som finns på den högra spalten.

Skyddade sidor för Finlands Rotary rf:s administration (endast på finska)

Rätt att använda de skyddade sidorna för Finlands Rotary rf:s administration har endast styrelsemedlemmar, föreningsmötesrepresentanter och andra skilt utsedda personer.

Skyddade sidor för Läkarbankens (RDBF) ledningsgrupp (endast på finska)

Rätt att använda Läkarbankens (RDBF) skyddade sidor har endast Läkarbankens ledningsgrupp.

SR-FR:s medlemsregister

SR-FR:s medlemsregister har skilda klubbspecifika uppdateringslösenord.
Ifall dessa lösenord har tappats bort, kontakta Rotarykansliet.

RI My Rotary 

Varje medlem i en rotaryklubb har möjlighet att med egna lösenord logga in i RI My Rotary RI Medlemswebben. Klubbens president, sekreteraren, skattmästaren och kontaktpersonen för Rotary Foundation kommittéordföranden har större användningsrättigheter än klubbens övriga medlemmar.

I början av kalenderåret 2012 togs i bruk den automatiska uppkopplingen mellan Finlands Rotarys medlemsdatabas och RI My Rotary. Detta innebär att uppdatering av alla klubb- och medlemsuppgifter sker via SR-FR:s medlemsregister till RI My Rotary. Av denna orsak FÅR MAN INTE UPPDATERA klubbens medlemsuppgifter direkt i RI My Rotary utan detta görs i Finlands Rotarys medlemsdatabas.

Guvernörer och tillträdande guvernörer har rätt att inom sina distrikt granska alla klubbars uppgifter.