I medlemsavgiften för varje rotarian ingår en officiell rotarytidning. I Norden heter tidningen Rotary Norden. RI:s officiella tidning The Rotarian ersätter den regionala tidningen ifall sådan inte finns. The Rotarian -tidningen liksom alla andra internationella rotarytidningar och publikationer kan också beställas skilt av finska rotarianer.
Rotary Norden, som utkommit sedan år 1936, har stigit till en av världens största rotarytidningar. Upplagan (70 000 st.) är den tredje största  inom rotaryvärlden. Tidningens redaktion och ledningsorgan består av representanter från hela Norden.

Rotary Norden organisation 2016

Läs här Rotary Norden webmagasiner ...

ROTARY NORDEN 2016 - UTGIVNINGSPROGRAM 

kuva RN