Kan jag bli rotarian?           pieni ratas netti

Framstående representant inom mitt yrkesområde
   

Är jag lämplig som rotarian? Man kan tänka så att en person som har visat ledarskap eller som är en erfaren representant inom sitt yrkesområde och vilken önskar verka tillsammans med andra likasinnade personer för utvecklingen inom sitt eget samhälle men även för världen, är en god rotarykandidat. Rotarianerna vill genom "Fyrafrågeprovet" befrämja sunda verksamhetsprinciper i sina inbördes relationer och även i sitt tjänande genom att väga sitt agerande på följande sätt:

- Är det sant?
- Är det rättvist mot alla parter?
- Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?
- Kommer det att ligga i alla parters intresse?

Om du är intresserad av ett medlemskap, sök den närmaste klubben och tag därefter kontakt med klubbens president eller sekreterare.

Klubbarna kan du hitta via www.rotary.fi/Distrikt och klubbar