Rotarys målsättning          

Rotaryverksamhetens målsättning definieras på följande sätt:
Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja:
1   Personlig bekantskap som ett medel att tjäna.
2   Höga etiska krav inom näringsliv och yrken; erkännande av varje gagnelig verksamhets värde; varje rotarians strävan att höja sitt yrke till ett medel att tjäna samhället.
3   Varje rotarians tillämpande av tjänandets ideal i den egna livsföringen som människa, yrkesperson och samhällsmedborgare.
4   Internationell förståelse, god vilja och fred genom ett världsomfattande kamratskap av personer från näringsliv och yrken, förenade genom tjänandets ideal.

Fyrafrågeprovet

Rotary är en serviceorganisation. Den praktiska verksamheten styr de etiska principerna som Rotary omfattat, varav det s.k. Fyrafrågeprovet är centralt. Med hjälp av denna test strävar rotarianerna till goda handlingssätt i det ömsesidiga umgänget och i de serviceuppdrag som åtas genom att väga verksamheten enligt följande:
Om saker vi tänker, säger och gör:
1) Är det SANT?
2) Är det RÄTTVIST mot alla parter?
3) Kommer det att skapa GOODWILL och BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?
4) Kommer det att vara till FÖRDEL för alla som det berör?

Singaporedeklarationen

Deklarationen för rotarianer i affärs- och yrkesliv

Lagrådet 1989 antog vid sitt möte i Singapore följande deklaration för rotarianer i affärs- och yrkesliv. Mellan Fyrafrågeprovet som föddes i Chicago på 30-talet och den s.k. Singaporedeklarationen ryms nästan en 60 år lång utvecklingskurva.

Deklarationen med sina åtta punkter lyder så här:

Det förväntas av mig att jag som rotarian i mitt affärs- och yrkesliv:

1  betraktar mitt yrke som en möjlighet att tjäna,
2  är helt trogen mitt yrkes etiska normer, mitt lands lagar och mitt samhälles moraliska värderingar,
3  gör allt i min makt för att ge värdighet åt mitt yrke och främja högsta moraliska värderingar i min valda yrkesutövning,
4  är rättvis mot min arbetsgivare, mina anställda, kompanjoner, konkurrenter och kunder, mot allmänheten och mot alla, som jag har en affärs- eller yrkesmässig relation till,
5  visar respekt för alla yrken som är till nytta för samhället,
6  ställer mina yrkeskunskaper till förfogande för att unga människor ska erbjudas möjligheter, för att mitt arbete ska förbättra situationen för behövande och för att förbättra livskvaliteten i mitt samhälle,
7  är ärlig i annonsering och i alla presentationer inför allmänheten i allt som rör min affärs- eller yrkesverksamhet,
8  inte söker erhålla och inte heller ger annan rotarian ett privilegium eller en fördel, som jag inte skulle ha gett till någon annan i en affärs- eller yrkesmässig relation.