Rotary på 3 minuter - för läsare med tidsbrist

Rotarys motto är Service above self eller på svenska Osjälviskt tjänande.  Rotarys etiska grundval utgörs av Fyra-fråge-provet som kompletterats med Singapores etiska deklaration för yrkesverksamma rotarianer.  Rotarys grundtanke är humanitärt välgörenhetsarbete både på hemorten och globalt.  Rotarys viktigaste verksamhetsenhet är klubben som sammanträder en gång per vecka.

Klubbarna tillhör Rotary Internationals distrikt varav sex finns i Finland.  Rotary International (RI) leds av RI:s president och RI:s styrelse (Board). Distrikten leds av guvernörer.  Den internationella rotaryrörelsens spelregler bestäms av lagrådet (COL), som sammanträder vart tredje år.  Följande lagrådsmöte är år 2019.

RI:s hemort är Förenta Staterna, i staden Evanston som ligger nära Chicago i delstaten Illinois.  Där finns också RI:s huvudkontor med ca 600 personer som betjänar över 1,2 miljoner medlemmar.  Dessutom finns i sju internationella kontor ca 100 personer och i IT-utvecklingscentret i Indien ca 90 personer.

Rotarys klubbverksamhet bygger på närvaro vid klubbens veckomöten och andra evenemang.  Grundtanken är att gemensamma frågor inte kan skötas utan närvaro.  Kallelse av en ny medlem sker på förslag av någon klubbmedlem.  Medlemskriteriet är gott anseende och föredömlig agerande inom den egna yrkeskåren.

Finlands Rotary (www.rotary.fi) koordinerar vissa ärenden som är gemensamma för landets alla sex distrikt och 309 klubbar med ca 10 700 medlemmar.  Till dessa gemensamma ärenden hör bl.a. ekonomiförvaltning, medlemsuppgifternas förvaltning, multidistrikts ungdomsutbyte, Finlands Rotarys Läkarbank samt olika former av informationsservice.

Humanitärt välgörenhetsarbete via Rotary Foundation

Rotary Foundation (TRF) koordinerar rotarianernas globala välgörande verksamhet.  Foundations arbete grundar sig på frivilliga bidrag samt kapitalavkastning som kanaliseras till utbildningsprojekt och humanitärt hjälparbete.  En viktig inkomstkälla är beviljandet av Paul Harris Fellow -utmärkelser som innebär en inbetalning på 1 000 dollar till Rotary Foundation.  Efter Rotarys grundare Paul Harris benämnda PHF-utmärkelse har beviljats globalt över en miljon.  Paul Harris grundade Rotary år 1905 i Chicago tillsammans med några vänner.  Rotary kom till Finland år 1926.

Från år 1985 har rotarianer samlat in pengar för att utrota polio eller barnförlamning på jordklotet. Då, år 1985, fanns det årligen över 300 000 poliofall i världen, i dag bara några hundra fall. Rotarianerna har fram till år 2013 under 28 år samlat in ca 1,3 miljarder dollar för att eliminera polion – ca 1 000 dollar per rotarian.

Ytterligare information om Rotary finns på webbadressen www.rotary.fi