För goda ändamål

Den internationella rotaryorganisationen grundades i Chicago i Förenta Staterna den 23 februari 1905. Grundläggarna tog sig an förbättrande av affärsmoralen i sin hemstad till organisationens första uppgift. Detta mål ansåg man kunde bäst uppnås om stadens affärsidkare var närmare bekanta med varandra. Verksamhetsidén expanderade och bidrog snart nog till att utveckla det omgivande samhället. Det verkade finnas en social beställning på rotaryorganisationen.

Expansionen var snabb och 1911 landsteg Rotary i Europa genom att en rotaryklubb grundades i London. Den första rotaryklubben i Finland grundades i Helsingfors den 1.12.1926, klubben fick charterbrevet den 26.1.1927. Till Estland kom Rotary 2.8.1930 då Tallinns Rotaryklubb godkändes som medlem av Rotary International. Estlands rotaryklubbar har fungerat som en del av den finländska rotaryorganisationen sedan år 2000. Nu, över hundra år efter grundandet, finns det 1,2 miljoner rotarianer i världen i cirka 200 länder och geografiska områden, ca 35 000 klubbar.

I Finland verkar cirka 300 rotaryklubbar och på de största orterna finns flera klubbar. Antalet rotaryklubbar i Estland är 16. Antalet rotarianer i Finlands rotaryklubbar är ca 10 600. Klubbarna kallar yrkesmänniskor med god karaktär och gott anseende till medlemmar, såväl män som kvinnor. Regelbunden kontakt mellan representanter för olika yrken ökar den ömsesidiga förståelsen för arbetets villkor och ger möjligheter till att bredda sam
hällskunskaperna genom gemensamma projekt.

Som organisation har Rotary blivit bäst känt genom resultaten av sitt värv. Bilden av Rotary har formats speciellt av ungdomsutbytet, stipendieverksamheten och de globala välgörenhetsprojekten. Rotarys valspråk är "Osjälviskt tjänande". På internationellt plan var Rotary initiativtagare till det arbete som världshälsoorganisationen inledde 1985 i syfte att eliminera polion från jordklotet. Detta projekt har Rotary stött med ca 1,2 miljarder USD och med personliga insatser från rörelsens medlemmar.

Rotary International som år 1917 etablerade Rotary Foundation har myntat sin verksamhetsidé: Att göra gott i världen (Doing Good in the World). Genom sin förmögenhet hör Foundation till de sex största i världen. Förutom de insatser som görs för poliobekämpningen satsar Rotary Foundation årligen cirka 100 MUSD på utbildnings- och välgörenhetsprogram.

Då finländaren Rolf Klärich fungerade som Rotary Internationals president året 1980-1981 var hans valspråk "Ge av din tid". Denna uppmaning, riktad till rotary som yrkesorganisation, fångar alltjämt Rotarys djupaste väsen på ett träffande sätt.