Rotary i ett nötskal

 

Rotary är en internationell ideell organisation med 1,2 miljoner medlemmar i cirka 200 länder, män och kvinnor. Medlemmarna verkar i lokala rotaryklubbar samt bildar ett landsomfattande och även ett internationellt nätverk. En rotarian är en rotarian överallt och är välkommen att besöka alla rotaryklubbar runtom i världen. Därför är Rotary även en dörröppnare för nya verksamhetsmiljöer i världen.
På dessa nätsidor beskrivs vad Rotary är, hur Rotary fungerar, dess medlemskap, program samt informeras om flera andra enskilda detaljfrågor. Organisationen har sina egna administrationssystem. Allt begynner dock från målsättningarna och verksamheten, från medlemskåren samt dess inställning till dessa frågor.

Positiv påverkan

Rotaryorganisationen uppfostrar sina medlemmar att verka enligt organisationens motto/valspråk Osjälviskt tjänande. Detta betyder en strävan till nyttiga projekt samt till en positiv utveckling av det kringliggande samhället. Rotary Foundation, genom vilken de största rotarysatsningarna kanaliseras, formulerar som sin klara uppgift: "Göra gott i världen".

Rotarianerna - framstående representanter inom sina egna områden

Man blir rotarian genom att ansluta sig till den lokala rotaryklubben. Anslutningen sker via invitation men man kan själv alltid meddela sitt intresse, enklast via en rotarian man känner eller till sekreteraren i den lokala rotaryklubben.
Klubbarna kan man hitta via www.rotary.fi/Distrikt och klubbar
Till medlemmar antas personer med god yrkesrennommé, som visat ledarskap eller som är ledande företrädare för sina yrken.